M.u.v. het jeu de boules worden alle vaste activiteiten gehouden in Dorpshuis “t Perron”.
Wij beschikken hier over een eigen ruimte. Dit zijn de lokalen 1.05 & 1.06 op de 1e etage.

Biljartclub “de Vrolijke Ketsers”
Iedere maandag- en woensdagmiddag wordt er vanaf 13.30 uur tot ± 16.45 uur gebiljart in het grand café van “t Perron”.
Bijdrage € 25,00 per jaar. Voor inlichtingen en aanmelding kunt u terecht bij:
Contactpersoon: Ad van Hout tel. 06-1860 7996

Bloemschikken
Het bloemschikken kon een paar jaar niet doorgaan. Maar in februari gaat we weer van start.
De cursussen worden gegeven door Jean van Horrik op maandagmiddag in ’t Perron van 14 uur tot ongeveer 16 uur. De eerste les start op 19 februari, de laatste les is op maandag 29 april.
Van de cursisten wordt verwacht dat ze hun eigen materiaal en bloemen meebrengen. 
Aanmelden bij: t.jacobsderikx@gmail.com

Bezoek & Ontmoet Groep
Wilt u een van onze vrijwilligers ontmoeten, voor een praatje, een goed gesprek of een luisterend oor?
Of weet u wie van onze leden wel wat aandacht of steun kan gebruiken?
Denk dan aan onze Bezoek & Ontmoet Groep en bel met de
Contactpersoon: Elly de Bruijn tel. 06-2093 0968

Bridgen
De bridgemiddagen zijn op donderdagmiddag in ’t Perron in zaal 1.03 op de 1e etage.
Aanvang 13.30 uur en het einde rond 16.45 uur.
Het seizoen start rond half september en eindigt rond eind april. Heeft u geen partner en wilt u toch graag bridgen? Dan proberen wij een bridgepartner voor u te regelen.
De kosten voor het hele seizoen bedragen € 20,00 per persoon. Dit is voor vervanging van het materiaal en o.a. de gezellige slotdrive in april.
Contactpersoon: Antoon Bax tel. 06-5389 1845

Felicitatiedienst
Een klein groepje vrijwilligers binnen de KBO bezorgen een attentie bij de leden vanaf 80 jaar met een kroonverjaardag.
Contactpersoon: Gré Keet tel. 226 2352

Fietsen
Bij goed weer starten we in weer met de fietstochten op de tweede en vierde woensdag in maart!
Er is gekozen voor een andere opzet omdat het heel moeilijk is om een horecazaak te vinden waar je nog je boterham mag opeten. Daarom hebben we besloten om alleen ‘s-middags te gaan fietsen.

We starten dan om 13.00 uur en we rijden afstanden tussen 25-40 km. Met natuurlijk het gezellige terrasje waar we koffie, thee of een drankje kunnen gebruiken. We rijden met een snelheid van 16 km/uur.
Rond 17.00 uur zijn we weer terug, dat hangt een beetje van de afstand af.
We hopen op veel belangstelling.
Contactpersoon: Hans Welten tel. 06-1255 9684

Hizzer Zeeniorenkoor
Hizzer Zeenioren is een zeemanskoor voor mannen die van zingen houden. Nieuwe leden zijn welkom en men hoeft geen ervaring met zingen te hebben om mee te kunnen doen.
Ons repertoire bestaat hoofdzakelijk uit Nederlandstalige liedjes maar ook enkele Engelse en Duitse nummers. Zij gaan over varen, weemoed en de liefde, voor een vrouw – of de zee.

De repetities zijn op donderdagavond van 19.30 uur tot 21 uur in zaal 1.06 in ’t Perron.  
Regelmatig treden wij op bij iedereen die ons vraagt, hoofdzakelijk verenigingen en verzorgingslocaties.
Wij zijn te bereiken via de website: www.hizzer-zeenioren.nl of via het mailadres:  hizzerzeenioren@gmail.com.
Contactpersoon: Peter Bakker tel. 06-51087375

Huiskamer Strabrecht & Heemkamer
Senioren kbo-Heeze organiseert iedere woensdagmiddag een huiskamerbijeenkomst in “De Sleutelbloem”, het gebouw van de IVN, Strabrecht 12 (naast de dokterspost) en op donderdagmiddag in de Heemkamer. (ingang parkeerterrein sporthal De Pompenmaker.)
Het is voor iedereen toegankelijk en men hoeft geen lid te zijn van de KBO. Aanmelden is niet nodig.
Wilt u een spelletje spelen of n kopje koffie drinken? U bent van harte welkom op een van deze middagen.
Onze vrijwilligers staan klaar. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Kopje koffie of thee is voor eigen rekening en kost € 0,50
De huiskamers zijn open van 14.00 tot 16.00 uur.
Contactpersoon Strabrecht: Karel en Ans Bennenbroek tel. 06-2073 1515
Contactpersoon Heemkamer: Mieke Rothfusz tel. 06-1146 4956

Jeu de Boulesclub de Toverbal
Iedere maandag en dinsdag van 13.30 uur tot 16.00 uur wordt er gespeeld op de banen bij het korfbalveld aan de Ds. Kremerstraat.
Zowel de maandag als de dinsdaggroep staan onder leiding van
Gijs Boelens, Truus Gubbels en Liesbeth Lingers
Contributie € 25,00 per jaar, bestemd voor het onderhoud van de baan, het aanschaffen van materialen en de organisatie van toernooien.
Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij:
Contactpersoon: Liesbeth Lingers tel. 06- 1565 9992

Kaarten
Iedere dinsdag van 13.30 uur tot 17.00 uur kan er worden gekaart in lokaal 1.06 van het dorpshuis.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Koffie / thee eigen rekening. Nieuwe kaarters zijn altijd welkom.
Contactpersoon: Henk van de Zanden tel. 06-4504 0940

Kienen
Op de 1e woensdag van de maand, m.u.v. de maand augustus, kunt u meedoen met kienen in lokaal 1.06 van het dorpshuis. De deur gaat open om 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur.
Kosten kienkaart € 5,00. Koffie / thee eigen rekening.
De kien-middagen zijn alleen toegankelijk voor leden van KBO Heeze.
Het geheel staat onder leiding van: Henriette van der Aa, Ria van den Bisen, Marjo Bosch en Truus Gubbels. Meer informatie bij:
Contactpersoon: Ria van den Bisen telf. 06-5196 8182

Koersbal
Iedere donderdag van 13.30 uur tot ± 16.45 uur wordt in lokaal 1.06 van het dorpshuis, dit behendigheidsspel vol enthousiasme gespeeld.
Wanneer u denkt, misschien is dit iets voor mij, loop dan eens geheel vrijblijvend binnen, want nieuwe deelnemers zijn altijd welkom.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Koffie / thee eigen rekening.
Deze middag staat onder leiding van Truus Gubbels.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon: Truus Gubbels tel. 226 4469

Leeskringen
Er zijn momenteel 3 leeskringen actief. De leeskringen starten steeds in september.
De 3 groepen komen bij elkaar op vrijdagmiddag vanaf 14.30 uur in lokaal 1.05 van dorpshuis ’t Perron.
Contactpersoon: Annemie van Asten tel. 226 1556 en Mientje Versteeg tel. 226 3025

Levensverhalen optekenen door Gré Keet
Herinneringen zijn de moeite waard om door te geven. Uw naasten vertellen ‘hoe zat dat, wat is er toen gebeurd’ , dat geeft voldoening en zorgt voor begrip. De kosten betreffen alleen de afdrukken. 
Informatie: Gré Keet. Mail: grekeet@gmail.com. tel. 040 226 2352

Studiekring
De studiekring is een vaste groep van 10 tot 15 mensen, die iedere maand (derde dinsdag) in ’t Perron bij elkaar komt.  In de studiekring wordt een, door een van de leden voorbereid, onderwerp gepresenteerd en besproken. Hierna volgt een vrije discussie, waarin alle mogelijke (doorgaans actuele) onderwerpen besproken kunnen worden. 
Ieder lid komt ongeveer een keer per jaar aan de beurt om een zelf gekozen onderwerp voor te bereiden en in te brengen. Elke bijeenkomst duurt twee uur.
Voorbeelden van onderwerpen: • Voeding • Veiligheid • Geschiedenis • Wonen • Milieu • Ecologie en landschap • Reizen • Economie • Kunst en architectuur • Gezondheid • Literatuur en poëzie • Wereldgodsdiensten • Filosofie • etc..

Het doel van een studiekring is naast het op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen, ook eigen ideeën en meningen met anderen delen.
Buiten het kopje koffie/thee zijn er geen kosten aan verbonden.
Mocht u belangstelling hebben om bij deze studiegroep aan te sluiten neem dan contact op met de contactpersoon, hij kan u meer vertellen over de opzet, werkwijze en aanpak.
Contactpersoon: Paul Jansen tel. 06 5498 4054 of mail naar pbjansen45@gmail.com

Wandelen
Na het stoppen in december 2023, gaan we weer starten met het wandelen.
We starten op  woensdag 3 april a.s. om 10.00 uur.
Samenkomst bij het parkeerterrein van het Heezerenbosch.
Behalve 3 april is er ook een wandeling gepland op 17 april.
Ook dan is de start vanaf het Heezerenbosch. De wandelingen zijn gemiddeld 5-7 km. en duren ± 1,5 uur.

In overleg met de deelnemers zal de samenkomst op een andere plaats kunnen plaatsvinden.
Contactpersoon: Gerard van der Meer. Tel. 06-57706404 of via mail: gerard911@hotmail.com